14.08.2019 14:32

Оперативное донесение от 14.08.2019